Beste leerling,

Wij blijven ons houden aan de Richtlijnen van het RIVM en het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’. Hierdoor hebben wij aanvullende maatregelen moeten treffen. Zo mogen wij alleen leerlingen toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
Voorafgaand aan de rijles zal de instructeur dan ook de onderstaande controlevragen stellen:

Indien één van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, dan kan de les niet doorgaan.

Verder hebben wij de volgende aanvullende maatregelen genomen:
Voor het betreden van de lesauto vragen wij alle leerlingen om de handen te wassen voor aanvang van de rijles en vermijden we fysiek contact, zoals het schudden van de hand.
Als de instructeur een leerling treft met ziekteverschijnselen die op het virus kunnen duiden, dan kan de rijles worden geannuleerd en doorbelast.

Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur voor en na elke rijles gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol.

Het dragen van mondkapjes is vanuit de overheid niet verplicht gesteld voor rijscholen.
Leerling en instructeur mogen zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen.
Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
Indien de leerling wenst dat ook de instructeur een mondkapje draagt, dan kan dit worden aangegeven.

Vanaf 11 mei zullen wij de rijlessen weer hervatten.
Om een run op de rijlessen te voorkomen gaan wij werken met een andere planning.
Leerlingen die een tussentijdse toets of praktijkexamen hadden gepland welke door het CBR was geannuleerd, krijgen voorrang op andere leerlingen. Leerlingen die voor de corona-stop actief in de opleiding waren krijgen voorrang op leerlingen die voor de corana-stop, langer dan een maand, geen rijlessen hadden gevolgd.
Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk vanuit de lockdown naar een normale plannings-situatie terug te keren, maar we zijn ook erg afhankelijk van het CBR.

Gezien het feit dat we niet weten hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen en welke impact dit in de komende maanden gaat hebben op onze dienstverlening en de benodigde maatregelen die we moeten treffen om te garanderen dat onze medewerkers en leerlingen veilig en gezond kunnen lessen, zal met regelmaat dit protocol geëvalueerd worden en aangepast daar waar noodzakelijk. Route 71 zal hierbij de kaders en richtlijnen die ons door het kabinet en RIVM worden opgelegd als uitgangspunt hanteren.

Examen bij het CBR
Per 18 mei gaan de examens voor de personenauto van start. Hieronder tref je het nieuwe protocol van het CBR. De belangrijkste verandering is dat de instructeur de examenkandidaat niet mag begeleiden zoals we gewent zijn. Ga je binnenkort een tussentijdse toets of praktijkexamen doen, lees dit protocol dan goed!

• Houd je aan de regels die bij het CBR gelden ten aanzien van het hygiëne protocol (thuis blijven bij ziekteverschijnselen,  handen desinfecteren e.d.)
• Voorafgaand aan het examen desinfecteert de examenkandidaat zijn deel van de auto (hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, folie) en de examinator het deel van de auto waar hij zit (dashboard, folie, deurhendel, sluiting veiligheidsgordel).
• Zorg voor een bak/zak in de auto waar de vuile doekjes in gedeponeerd kunnen worden.
• De rij-instructeur mag tijdens het examen niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag ook niet meerijden.
• Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de rijinstructeur wél mee kan luisteren bij het eindgesprek door een telefoonverbinding tussen examenkandidaat en rijinstructeur. De rijinstructeur zet de telefoon op mute.
• Bij voorkeur wacht de rijinstructeur buiten tijdens het examen. Binnen geldt de regel van 1,5 meter afstand. Kan dit niet geborgd worden, dan mag men het pand niet in.
• Er staat bij veel locaties een toezichthouder bij de deur. Soms is ook een toezichthouder in het pand aanwezig.
• Het uitslagformulier wordt alleen door de examinator getekend in bijzijn van de kandidaat. Hierdoor hoeft de tablet van de examinator niet door de examenkandidaat aangeraakt te worden.
• Er staan schermen op de tafels tussen examinator en examenkandidaat.
• Er zijn looproutes aangebracht.
• De examenkandidaat moet ter plekke zijn ID-bewijs desinfecteren voordat hij dit aan de examinator geeft.

Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn.

Update 30 september 2020:
De rijksoverheid adviseert rijscholen om tijdens de rijlessen (niet medische) mondkapjes te dragen. Dit advies zullen wij per maandag 5 oktober opvolgen en leerlingen zijn dan verplicht zelf een mondkapje mee te nemen.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met jouw instructeur.

Hartelijk dank voor jullie begrip!

Met vriendelijke groet,
Team Route 71